BG_01.jpg

ประเมินความเสี่ยง

COVID - 19

ด้วยตนเอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีตระหนักถึงความกังวลที่พี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีเผชิญอยู่โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดระลอกใหม่นี้ พี่น้องประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองเบื้องต้นได้ เพื่อเป็นการลดโอกาสการสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

Screenshot_20210412-140235_Agnos.jpg
 

วิธีการใช้งาน

ลงทะเบียน

หลังจากที่ท่านได้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อย

จะพบกับหน้าลงทะเบียนสำหรับการใช้งานครั้งแรก ท่านสามารถกรอกข้อมูลและเลือกวิธีการยืนยันตัวตนที่สะดวก 

ทำแบบประเมิน

จากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน ให้ทำการเลือกเมนู

"ตรวจความเสี่ยง โควิด-19" เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

โดยขอให้ท่านตอบคำถามที่แอปพลิเคชันถามจนครบ 

แอปพลิเคชันจะแสดงผลเป็นระดับความเสี่ยง 3 ระดับ

*หากมีคำถามที่ไม่เข้าใจสามารถกด "เพิ่มเติม" เพื่ออ่านคำอธิบาย

ติดตั้งแอปพลิเคชัน

หากพร้อมแล้ว.... ท่านสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้โดยกดที่ปุ่ม  "ติดตั้งแอปพลิเคชัน"  ด้านล่าง

Screenshot_20210412-140253_Agnos.jpg
BG_02.jpg

เราจะผ่านช่วงเวลานี้

ไปด้วยกัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญ

ในการทำให้เมืองของเราปราศจากโควิด - 19 ในเร็ววัน